Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy 2016

 1. Zmluva 1_2016
 2. DOHODA c. 2/2016/§ 54 -SnZ
 3. Zmluva SPP
 4. Zmluva o dielo-ZP-Nemešany-MAC
 5. Zmluva c. ZIO_0053_30800_1833_2016
  zmluva o odovzdani a prevzati objektu vyvolanej investicie do vlastnictva a trv. prevadzky
 6. Zmluva o poskytnuti dotacie pre DHZO
 7. Zmluva Doprastav
 8. Prilohy k zmluve Doprastav
 9. Zmluva MAGNA ENERGIA a.s.
  elektrina
 10. Zmluva H+EKO Košice
  zmluva o zbere a znehodnotení odpadu c. 41_2016
 11. Dohoda c. 16/36/50j/9
 12. Zmluva ENVI PAK 13042016
 13. Zmluva Slovak Telekom 25052016
 14. Zmluva o poskytnuti NFP c. 043PO050007
 15. Priloha k zmluve o posk. NFP c. 043PO050007
 16. Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera 17062016
 17. DOHODA číslo 16/36/52A/44 zo 16.06.2016
 18. Kúpna zmluva Slovak Telekom 22062016
 19. Dodatok k zmluve Slovak Telekom 22062016
 20. Úraz.poistenie Komunálna poisťovňa 22022016
 21. Dodatok c 11 k Zmluve c 10/L/2006 o zbere, preprave a zneskodnovani KO z obce Nemesany 30062016
 22. Priloha k dodatku c 11 k Zmluve c 10/L/2006 30062016
 23. Zmluva AV Audit 12092016
 24. Zmluva AV Audit 14092016
 25. D O H O D A číslo 16/36/52A/50 z 23092016
 26. Zmluva o pripojení k IS CDOM pre nečlena ZMOS Č. zmluvy poskytovateľa: ZLP-2016-0017
  Zverejnená 08.11.2016
 27. Poistna zmluva Komunalna poistovna 02102016
 28. Dohoda cislo 16/36/010/31 o aktivacnej cinnosti v roku 2017
  Aktivacna cinnost od 02012017 do 31122017
 29. Dodatok k zmluve Slovak Telekom z 02102016
 30. Zmluva o aktualizacii programov TOPSET 02122016
 31. Poistna zmluva cislo 4419008530 Komunalna poistovna 16122016
  poistenie majetku
 32. Dodatok c 12 k Zmluve c 10_L_2006 o zbere preprave a zneskodnovani KO Brantner