Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy 2019

 1. Kupna zmluva 1_2019
  Zverejnená dňa 07.02.2019
 2. Darovacia zmluva Doprastav
  Zverejnená 01.03.2019
 3. ZMLUVA O DIELO PROFIL INVEST
  Zverejnená dňa 13.03.2019
 4. DAROVACIA ZMLUVA HK Spiš Indians
  Zverejnená dňa 19.03.2019
 5. Kúpna zmluva uzavretá dňa 23.03.2019
  Zverejnená 23.03.2019
 6. Zmluva c_149 081 o poskytnuti dotacie z prostriedkov DPO SR
  Zverejnená 02. 04. 2019
 7. DOHODA č. 19/ 36/§50J/13
  Zverejnené dňa 17.04.2019
 8. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ZIO/0046/30800/1833/2019
 9. ZMLUVA č. 196/2019/OE podpísaná dňa 14.05.2019, zverejnená dňa 27.05.2019
  zmluva o poskytnutí dotácie od Prešovského samosprávneho kraja v sume 1200 € na projekt Zlepšenie technického stavu posilovne
 10. KÚPNA ZMLUVA uzavretá dňa 27.05.2019
  Zverejnená dňa 27.05.2019
 11. Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci podpísaná dňa 17.06.2019
  Zverejnená dňa 17.06.2019
 12. ZMLUVA č. WO/2019A6483-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI PORADNÉHO KONZULTANTA pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
  Zmluva uzavretá dňa 15.07.2019, zverejnená dňa 16.07.2019
 13. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
  Dodatok k zmluve uzavretý dňa 8.8.2019, zverejnený dňa 16.08.2019.
 14. ZMLUVA O POSKYTOVANI OBEDOV cislo 3_2019 zo dna 22082019
  Zverejnená dňa 26.08.2019
 15. ZMLUVA O POSKYTOVANI OBEDOV cislo 5_2019 zo dna 22082019
  Zverejnená dňa 26.08.2019
 16. ZMLUVA O DIELO - stavba "Náučný chodník pestovania bylín" uzavretá dňa 9.9.2019
  Zverejnená dňa 25.9.2019
 17. DOHODA č. 19/36/010/59 podpísaná dňa 23.10.2019
  Zverejnená dňa 23.10.2019
 18. Dodatok č. 15 k Zmluve č. 10_L_2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
  Zverejnená dňa 25.11.2019
 19. ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie podpísaná dňa 02.12.2019
  Zverejnená dňa 04.12.2019