Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy 2018

 1. Dodatok c 1 k poistnej zmluve KOMUNALNA poistovna 31012018
  zverejnena 31012018
 2. Dodatok c_2 k zmluve o dodavke plynu SPP
  Zverejnená 31012018
 3. Zmluva c_148 375 z 23032018 o poskytnuti dotacie z prostriedkov DPO SR
  zverejnená 23032018
 4. Dodatok c_1 k zmluve MAGNA ENERGIA ucinny od 01052018
  zverejnený 26042018
 5. ZMLUVA c. ZO_2018A6483_1 O ZABEZPECENI VYKONU CINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY 27042018 osobnyudaj.sk, s.r.o.
  Zverejnená 27042018
 6. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany
  Zverejnená 18052018
 7. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  Zverejnená 18052018
 8. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby
  Zverejnená 18052018
 9. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
  Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - SOU_Stavebny urad-obec Nemešany. Zmluva zverejnená 24.05.2018
 10. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
  Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - SOU_Skolsky urad-obec Nemešany. Zmluva zverejnená 24.05.2018.
 11. Zmluva o poskytovani sluzieb v oblasti IKT R_92_2018 IVES Kosice
  Zverejnená 28052018
 12. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov číslo zmluvy sprostredkovateľa tz2018_05_15jv1
  Zverejnená 29052018
 13. Zmluva o užívaní poľovného revíru "Jamník" podpísaná dňa 04052018
  Zverejnená dňa 13.06.2018
 14. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačnej technológie /ďalej len
  Zverejnená 15062018
 15. Zmluva o dielo číslo: SOD SK805/5/2018
  Zverejnená dňa 29.06.2018
 16. Darovacia zmluva na finančný dar
  Zverejnená dňa 02.08.2018
 17. ZMLUVA č. 549/2018/OK /dotácia z rozpočtu PSK/
  Zmluva zverejnená 10.08.2018
 18. Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC spol. s r. o.
  Zverejnené 22.08.2018
 19. DOHODA č. 18/36/010/18 zo dňa 01.10.2018
 20. Zmluva o posk.verej.služieb-balík služieb zo dňa 02.11.2018 OcÚ
 21. Zmluva o posk.verej.služieb-balík služieb zo dňa 02.11.2018 MŠ
 22. Zmluva o poskyt.verej.služieb-balík služieb zo dňa 02.11.2018 KSP
 23. Zmluva AV Audit
  Zverejnená 22.11.2018
 24. Dodatok c_14 k Zmluve c_10_L_2006_ o zbere_ preprave a zneskodnovani komunalneho odpadu z obce Nemesany
  Zverejnená 04. 12. 2018