Obec Nemešany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Zmluva 1
 2. Zmluva 2
 3. Zmluva 3
 4. Zmluva 4
 5. Zmluva 5
 6. Zmluva 7
 7. Zmluva 8
 8. Zmluva 9
 9. Zmluva 10
 10. Zmluva 11
 11. Zmluva 6
 12. Zmluva 12
 13. Zmluva 13
 14. Úverová zmluva
 15. Zmluva 14
 16. Zmluva 15
 17. Zmluva 16
 18. Zmluva 17
 19. Mandátna zmluva
 20. Zmluva 20
 21. Zmluva 21
 22. Zmluva 22
 23. Zmluva 23
 24. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 0400002
 25. Zmluva 341 2012 ORHC
 26. Poistná zmluva
 27. Kupna zmluva
 28. Zmluva o grantovom účte
 29. Zmluva o poskytovani stravy
 30. Dodatok c. 8 k Zmluve c. 10/L/2006
 31. Zmluva o poskytnuti NFP
 32. Priloha c. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
 33. Priloha c. 2 zmluvy o poskytnuti NFP
 34. Priloha c. 3 zmluvy o poskytnuti NFP
 35. Priloha c. 4 zmluvy o poskytnuti NFP
 36. Priloha c. 5 zmluvy o poskytnuti NFP
 37. Priloha c. 6 zmluvy o poskytnuti NFP
 38. Dohoda cislo: 29/§ 51/2013
 39. Dohoda c 1/2013
 40. Zmluva c. 172/2013 - HU zo dna 1.2.2013
 41. Zmluva o dielo na spracovanie UPN-O obce Nemesany - Zmeny a doplnky 01
 42. Dodatok c. 02 k Zmluve o dodavke plynu
 43. Zmluva o prenájme poľnohospodárskej pôdy
 44. Zmluva c. ZIO/0246/30800/1833/2013
 45. Ramcova zmluva na dodavku ovocia a zeleniny a vyrobkov z nich
 46. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 0400096
 47. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)
 48. Dohoda o zrušení záväzku Reg.č. KaHR-22VS-1001/0135/167/D
 49. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400063
 50. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 0400138
 51. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2130 / 5300 / 2013
 52. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 6205130514
 53. Zmluva o grantovom účte č. 1374 / 09 / 1012
 54. NAJOMNA ZMLUVA SSC pozemok 10012014
 55. Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 56. DOHODA č. 21/LE/2014/§ 10
 57. Dodatok č. 10 k Zmluve č. 10/L/2006 o zbere, prpeprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
 58. Zmluva č. 309_2014_ORHC
 59. Poistná zmluva Číslo: 11-49209 DODATOK č.3
 60. Kúpna zmluva zo dňa 24. 07. 2014
 61. Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2014
 62. Kúpna zmluva z 18.9.2014
 63. Zmluva o pripojení č. 2014014 z 30.7.2014
 64. Zmluva o pripojení č. 2014015 z 30.7.2014
 65. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, 5.8.2014
 66. DODATOK č. 1 k dohode číslo 21/LE/2014/§10 zo dňa 16.6.2014
 67. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 0400173
 68. DAROVACIA ZMLUVA (Materská škola)
 69. NÁJOMNÁ ZMLUVA č.1_2014
 70. Zmluva o výpožičke (Materská škola)
 71. Poistná zmluva Číslo 11-49209 DODATOK č.4
 72. Kúpna zmluva_VSD_20_11_2014
 73. Zmluva o nájme, NDS, 14.11.2014
 74. Dohoda o AP, ÚPSVaR, 25.11.2014
 75. Zmluva o dielo, Viacúčelové športové ihrisko, NORWEL s.r.o. 30.12.2014
 76. Dodatok k zmluve, abs. prax, ÚPSVaR, 16.12.2014
 77. Dodatok k zmluve, aktivačná činnosť, ÚPSVaR, 16.12.2014
 78. Rámcová zmluva, LUNYS sro, dodávka ovocia a zeleniny, 9.1.2015
 79. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_Slovak Telekom
  zo dňa 14 01 2015
 80. Kúpna zmluva 15042015
 81. Dodatok č. 5 k poistnej zmluve
 82. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) c. 18/006/15
 83. Kúpno - predajná zmluva 22.04.2015
 84. Zmluva o propojení k informač. systému dátového centra obcí a miest 22.04.2015
 85. Zmluva o dielo 03_08_2015
 86. DOHODA č.15_36_52A_43 vykonávanie aktivačnej činnosti
 87. Mandátna zmluva
 88. Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ
 89. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
 90. Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov
 91. Zmluva c. 454 2015-430 MPRV SR
 92. ZMLUVA O POSKYTOVANI OBEDOV 7_2015 z 31 08 2015
 93. Zmluva č. 459_2015-430_MPRV SR
 94. Zmluva stavebny dozor 14 10 2015
 95. Mandatna zmluva č. MZ 029 0 - 2015 zo 17 08 2015
 96. Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov
 97. zmluva o dielo Nemešany-MA company 20 08 2015
 98. Zmluva o poskyt. fin. prostr. na záujm. vzdelávanie 23 11 2015
 99. Zmluva o dielo JMJ Group Kurov 20 11 2015
 100. Zmluva o dielo KAT design SNV 20 11 2015
 101. Zmluva o dielo JMJ Group Kurov 20 11 2015
 102. Darovacia zmluva Embraco 14 12 2015