Obec Nemešany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. OZNAM PRE OBČANOV - Doučovanie slovenského jazyka a literatúry
  oznam
 2. Oznámenie o úplnej uzávierke cesty z dôvodu usporiadania 65. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska.
  oznam
 3. 65. ročník medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA 15.09. - 19.09.2021
  viac info na https://www.okoloslovenska.com/
 4. Úradné hodiny OcÚ - aktualizácia
  oznam
 5. Materská škola Nemešany - OZNAM PRE RODIČOV
  Zverejnené dňa 27.08.2021
 6. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 27.08.2021
 7. Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 27.08.2021
 8. Pozvánka na 4 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 27.08.2021
  pozvánka
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 -zverejnené dňa 6.8.2021
 10. VÝKUP PAPIERA a použitého jedlého rastlinného oleja dňa 27. 07. 2021
 11. O Z N A M
  VÝKUP PAPIERA dňa 27. 07. 2021 od 16:40 hod. do 17:10 hod. pred Obecným úradom
 12. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 13. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2021
 14. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 25.06.2021
 15. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 25.06.2021
 16. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Nemešany 2020
 17. ZBER ELEKTROODPADU 2.7.2021 o 8:00 hod.
 18. Pozvánka na 3 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 25.06.2021
 19. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Nemešany
 20. Záverečný účet obce Nemešany za rok 2020 - Návrh
  Zverejnené dňa 31.05.2021
 21. Dni Spišského Jeruzalema 2021 - info plagát
 22. TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY - ZUŠ v Spišskom Podhradí , Spišské Podhradie, sídl. Hrad 1138/28
  Talentové prijímacie skúšky do všetkých odborov - hudobného, tanečného, výtvarného, literárno - dramatického a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v dňoch 26., 27. a 28. mája 2021
 23. Verejná vyhláška - VSD- výzva na vykonanie výrubu okliesnenia stromov v rámci ochranného pásma
  vyhláška - zverejnené dňa 17.05.2021
 24. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  oznam
 25. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  cestovný poriadok
 26. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 05.05.2021
 27. Správa o výsledku kontroly č. 2NPKČ2020 kontrola zverejňovania informácií ( zmlúv, faktúr a objednávok ) podľa zákona č. 2112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 28. Správa o výsledku kontroly č. 1NPKČ2020 kontrola plnenia uznesení OZ v Nemešanoch, schválených v I. polroku 2020
  správa o výsledku kontroly
 29. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1 polrok 2021
 30. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 05.05.2021
  zápisnica
 31. Pozvánka na 2 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 05.05.2021
 32. Zápis detí do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 33. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 34. Pravdy a mýty o odpade
 35. Rady ako sa správať počas pandémie
 36. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 37. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 38. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č. 2
 39. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č.1
 40. Nové opatrenia schválené Vládou SR od 08.03.2021 a 15.03.2021
 41. PLÁN ZASADNUTÍ OZ NA ROK 2021
 42. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 12.02.2021
 43. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 12. 02 2021
 44. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nemešany - 1. polrok 2021
  Zverenený dňa 15.02.2021
 45. Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 12. 02. 2021
 46. Plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny
  Len vďaka obyvateľom sa môže množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovať.
 47. Čas rozkladu obalu v prírode
 48. Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov
 49. Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába
 50. Základné pravidlá triedenia
 51. Článok Zošliapavanie odpadu
 52. Obrázok Zošliapavanie odpadu
 53. stránka www.triedime.sk je tu pre Vás
 54. Ak správne triedime svet je krajší
 55. Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady
  Zverenené 23.2.2021
 56. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
  Zverejnené 23.02.2021
 57. Zber elektroodpadu dňa 04.02.2021 v obci Nemešany
 58. Testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany dňa 24.01.2021
  Aktualizovaná informácia zverejnená dňa 23.01.2021
 59. Tlačová správa SODB 2021
 60. Informácia pre občanov
  Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 a priznanie k dani za psa na rok 2021
 61. Sčítanie obyvateľov 2021
 62. SODB 2021
 63. SODB 2021
 64. SODB 2021_Plagat
 65. Uznesenia prijaté na 8. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 66. Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 67. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 16.12.2020
 68. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nemešany k návrhu rozpočtu obce Nemešany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
 69. Nové e-mailové adresy od 15.12.2020
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 70. Kalendár zberu komunálneho odpadu na rok 2021
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 71. Uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 72. Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 73. OZ Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2020
 74. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2021, 2022, 2023
  Zverejnené dňa 27.11.2020
 75. https://www.vybavzmobilu.sk/
 76. OZNAM - Prerušenie prevádzky MŠ v Nemešanoch, vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 09.11.2020
  oznam MŠ
 77. UZNESENIE VLÁDY SR č. 704 zo 4. novembra 2020
  Zverejnené na úradnej tabuli obce Nemešany 09.11.2020
 78. 2. kolo testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany v sobotu 7.11.2020
  Zverejnené dňa 05.11.2020
 79. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Vodovod Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Vodovod Nemešany
 80. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Splašková kanalizácia Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Splašková kanalizácia Nemešany
 81. Z M E N A Plošné testovanie na COVID-19 bude v obci Nemešany v sobotu 31.10.2020
  Zverejnené dňa 28.10.2020
 82. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020
 83. Plošné testovanie na COVID 19
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 84. Platné opatrenia ľudskou rečou
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 85. Oznam pre cestujúcich Obmedzenie spojov od 28.10.2020
  Od stredy 28.10.2020 dochádza k dočasnému obmedzeniu vybraných spojov prímestskej dopravy. Zoznam obmedzených spojov nájdete na odkaze na web IDS Východ. https://idsvychod.sk/ksk-obmedzi-prevadzku-posilovych-autobusovych-spojov/
 86. ŠVPS SR - usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO ( Africký mor ošípaných) 2020
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 87. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO odporúčanie č.j. 7286/2020-100
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 88. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - Informačné letáky AMO
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 89. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Splašková kanalizácia Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 90. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Vodovod Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 91. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ 2020
 92. Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj.
  Zverejnené dňa 21.10.2020
 93. Rgionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj
  Zverejnené dňa 24.9.2020
 94. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 95. Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 96. OZ Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 20.08.2020
 97. SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021
  Zverejnené dňa 29.07.2020
 98. Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta
  Zverejnené dňa 21.07.2020
 99. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 100. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 101. Zber elektroodpadu 14.07.2020
 102. Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 10.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 103. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/5453/2020 zo dňa 03.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 104. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemešany na II. polrok 2020
  Zverejnené dňa 03.07.2020
 105. Prerušenie prevádzky MŠ Nemešany od 01.07.2020 do 31.08.2020
 106. Záznam z prieskumu trhu Názov zákazky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
  Zverejnené dňa 07.07.2020
 107. Výzva na predloženie ponuky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I.etapa"
  Zverejnené 18.06.2020
 108. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027"
  Oznámenie zverejnené dňa 18.06.2020
 109. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 01.06.2020
 110. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 22.05.2020
 111. Zápisnica zo 4 riadného zasadnutia OZ obce Nemešany konaného dňa 22.05.2020
 112. Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy
 113. Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ 22.05.2020
 114. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 14.03.2020
 115. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
 116. Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 14. 03. 2020
  Zverejnené dňa 9. 3. 2020
 117. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 28. 02 2020
 118. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 28. 02. 2020
  Zverejnené dňa 24.02.2020
 119. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.01.2020
  Zverejnené dňa 21.01.2020
 120. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch
 121. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 122. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisovania spojeného s ústnym konaním - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 28.04.2020
  Stavba "IBV do Rokyca Nemešany" - SO 01 Trafostanica, SO 02 NN Rozvody - II. etapa, SO 03 Verejné osvetlenie - II. etapa
 123. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 27.04.2020
 124. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
 125. COVID - 19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia
 126. COVID - 19: Pomoc sebe a druhým
 127. COVID - 19 Čo robiť ak ste chorí
 128. 10 odporúčaní pri COVID - 19
 129. Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR
 130. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020
 131. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020
 132. Obmedzenie úradných hodín na Obecnom úrade Nemešany od pondelka 16.03.2020 až do odvolania
 133. Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad s cieľom predísť šíreniu vírusu, platné od 10.3.2020
 134. Rozhodnutie riaditeľky Materskej školy_ riaditeľské voľno 13.03.2020
 135. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
 136. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
 137. Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov
 138. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
  Zverejnené dňa 17.01.2020
 139. Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - zalanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  Zverejnené dňa 22.01.2020
 140. Kalendár zberu komunálneho odpadu 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 141. Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 142. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 143. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Nemešany pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 144. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 145. Voľby do NR SR 2020
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 146. Voľby do NR SR v roku 2020
  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 147. Žiadosť o voľbu poštou občana s trvalým pobytom v SR
 148. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:
  ocu.nemesany@mail.telekom.sk
 149. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018