Obec Nemešany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  oznam
 2. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  cestovný poriadok
 3. Pozvánka na 2 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 05.05.2021
 4. Zalužany oznámenie o vydaní rozhodnutia - verejná vyhláška, zverejnené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 04.05.2021
  verejná vyhláška - oznámenie o vydaní rozhodnutia
 5. Zápis detí do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 6. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 7. Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov - SODB 2021- Prevádzkové hodiny
  zverejnené dňa 23.04.2021
 8. SODB 2021 - spoločné tlačové výhlásenie ,sčítanie je povinné
  Sčítanie je povinné
 9. Pravdy a mýty o odpade
 10. Rady ako sa správať počas pandémie
 11. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 12. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 13. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č. 2
 14. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č.1
 15. Nové opatrenia schválené Vládou SR od 08.03.2021 a 15.03.2021
 16. PLÁN ZASADNUTÍ OZ NA ROK 2021
 17. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 12.02.2021
 18. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 12. 02 2021
 19. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nemešany - 1. polrok 2021
  Zverenený dňa 15.02.2021
 20. Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 12. 02. 2021
 21. Plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny
  Len vďaka obyvateľom sa môže množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovať.
 22. Čas rozkladu obalu v prírode
 23. Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov
 24. Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába
 25. Základné pravidlá triedenia
 26. Článok Zošliapavanie odpadu
 27. Obrázok Zošliapavanie odpadu
 28. stránka www.triedime.sk je tu pre Vás
 29. Ak správne triedime svet je krajší
 30. Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady
  Zverenené 23.2.2021
 31. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
  Zverejnené 23.02.2021
 32. Zber elektroodpadu dňa 04.02.2021 v obci Nemešany
 33. Testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany dňa 24.01.2021
  Aktualizovaná informácia zverejnená dňa 23.01.2021
 34. Tlačová správa SODB 2021
 35. Informácia pre občanov
  Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 a priznanie k dani za psa na rok 2021
 36. Sčítanie obyvateľov 2021
 37. SODB 2021
 38. SODB 2021
 39. SODB 2021_Plagat
 40. Uznesenia prijaté na 8. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 41. Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 42. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 16.12.2020
 43. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nemešany k návrhu rozpočtu obce Nemešany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
 44. Nové e-mailové adresy od 15.12.2020
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 45. Kalendár zberu komunálneho odpadu na rok 2021
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 46. Uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 47. Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 48. OZ Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2020
 49. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2021, 2022, 2023
  Zverejnené dňa 27.11.2020
 50. https://www.vybavzmobilu.sk/
 51. OZNAM - Prerušenie prevádzky MŠ v Nemešanoch, vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 09.11.2020
  oznam MŠ
 52. UZNESENIE VLÁDY SR č. 704 zo 4. novembra 2020
  Zverejnené na úradnej tabuli obce Nemešany 09.11.2020
 53. 2. kolo testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany v sobotu 7.11.2020
  Zverejnené dňa 05.11.2020
 54. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Vodovod Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Vodovod Nemešany
 55. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Splašková kanalizácia Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Splašková kanalizácia Nemešany
 56. Z M E N A Plošné testovanie na COVID-19 bude v obci Nemešany v sobotu 31.10.2020
  Zverejnené dňa 28.10.2020
 57. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020
 58. Plošné testovanie na COVID 19
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 59. Platné opatrenia ľudskou rečou
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 60. Oznam pre cestujúcich Obmedzenie spojov od 28.10.2020
  Od stredy 28.10.2020 dochádza k dočasnému obmedzeniu vybraných spojov prímestskej dopravy. Zoznam obmedzených spojov nájdete na odkaze na web IDS Východ. https://idsvychod.sk/ksk-obmedzi-prevadzku-posilovych-autobusovych-spojov/
 61. ŠVPS SR - usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO ( Africký mor ošípaných) 2020
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 62. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO odporúčanie č.j. 7286/2020-100
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 63. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - Informačné letáky AMO
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 64. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Splašková kanalizácia Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 65. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Vodovod Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 66. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ 2020
 67. Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj.
  Zverejnené dňa 21.10.2020
 68. Rgionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj
  Zverejnené dňa 24.9.2020
 69. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 70. Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 71. OZ Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 20.08.2020
 72. SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021
  Zverejnené dňa 29.07.2020
 73. Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta
  Zverejnené dňa 21.07.2020
 74. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 75. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 76. Zber elektroodpadu 14.07.2020
 77. Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 10.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 78. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/5453/2020 zo dňa 03.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 79. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemešany na II. polrok 2020
  Zverejnené dňa 03.07.2020
 80. Prerušenie prevádzky MŠ Nemešany od 01.07.2020 do 31.08.2020
 81. Záznam z prieskumu trhu Názov zákazky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
  Zverejnené dňa 07.07.2020
 82. Výzva na predloženie ponuky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I.etapa"
  Zverejnené 18.06.2020
 83. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027"
  Oznámenie zverejnené dňa 18.06.2020
 84. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 01.06.2020
 85. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 22.05.2020
 86. Zápisnica zo 4 riadného zasadnutia OZ obce Nemešany konaného dňa 22.05.2020
 87. Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy
 88. Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ 22.05.2020
 89. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 14.03.2020
 90. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
 91. Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 14. 03. 2020
  Zverejnené dňa 9. 3. 2020
 92. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 28. 02 2020
 93. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 28. 02. 2020
  Zverejnené dňa 24.02.2020
 94. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.01.2020
  Zverejnené dňa 21.01.2020
 95. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch
 96. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 97. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisovania spojeného s ústnym konaním - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 28.04.2020
  Stavba "IBV do Rokyca Nemešany" - SO 01 Trafostanica, SO 02 NN Rozvody - II. etapa, SO 03 Verejné osvetlenie - II. etapa
 98. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 27.04.2020
 99. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
 100. COVID - 19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia
 101. COVID - 19: Pomoc sebe a druhým
 102. COVID - 19 Čo robiť ak ste chorí
 103. 10 odporúčaní pri COVID - 19
 104. Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR
 105. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020
 106. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020
 107. Obmedzenie úradných hodín na Obecnom úrade Nemešany od pondelka 16.03.2020 až do odvolania
 108. Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad s cieľom predísť šíreniu vírusu, platné od 10.3.2020
 109. Rozhodnutie riaditeľky Materskej školy_ riaditeľské voľno 13.03.2020
 110. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
 111. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
 112. Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov
 113. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
  Zverejnené dňa 17.01.2020
 114. Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - zalanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  Zverejnené dňa 22.01.2020
 115. Kalendár zberu komunálneho odpadu 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 116. Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 117. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 118. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Nemešany pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 119. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 120. Voľby do NR SR 2020
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 121. Voľby do NR SR v roku 2020
  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 122. Žiadosť o voľbu poštou občana s trvalým pobytom v SR
 123. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:
  ocu.nemesany@mail.telekom.sk
 124. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018