Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. Privítanie Mikuláša dňa 6.12.2022
  oznam
 2. Príloha k zápisnici zo dňa 30.11.2022 Uznesenia z 1 ustanovujúceho zasadnutia OZ
  uznesenia
 3. Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ, 2022 konaného dňa 30.11.2022
  zápisnica
 4. „Územný plán obce Klčov“ - informácia o oznámení o strategickom dokumente
  zverejnený dokument dňa 01.12.2022
 5. Pozvánka na 1.Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nemešany, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2022
  zverejnená dňa 28.11.2022
 6. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 24.11.2022
 7. Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 24.11.2022
 8. Pozvánka na 6. riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 24.11.2022
  zverejnené dňa 21.11.2022
 9. Oznam - rušenie kontaktného miesta v Levoči, daňový úrad
 10. Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke: www.minv.sk/?referendum
 11. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2023, 2024 a 2025
  Zverejnený dňa 14.11.2022
 12. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2023, 2024 a 2025
 13. Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia
  Zverejnené dňa 14.11.2022
 14. REFERENDUM 2023 Informácia pre voliča
  Zverejnené dňa 14.11.2022
 15. REFERENDUM 2023 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum, ktoré sa bude konať 21.01.2023
  Zverejnené dňa 14.11.2022
 16. REFERENDUM 2023 Hlasovací preukaz informácia
  Zverejnené dňa 11.11.2022
 17. REFERENDUM 2023 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
  Zverejnené dňa 11.11.2022
 18. REFERENDUM 2023 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum
  Zverejnené dňa 10.11.2022
 19. REFERENDUM 2023 Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti v obci Nemešany pre vykonanie referenda, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023
  Zverejnené dňa 10.11.2022
 20. REFERENDUM 2023 Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
  Zverejnené dňa 07.11.2022
 21. Referendum 2023 - vyhlásenie
 22. Zber elektroodpadu 10.11. 2022 (štvrtok) v čase o 10:00 hod. - 45 týždeň
  oznam zverejnený dňa 4.11.2022
 23. UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022
 24. Výsledky volieb v obci Nemešany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
 25. Odporúčanie voľby 2022 - leták
  info -covid
 26. Článok Sviatok všetkých svätých - Triedenie odpadu počas sviatku
  leták zverejnený dňa 26.10.2022
 27. Individuálna výročná správa Obce Nemešany za rok 2021
 28. Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania
 29. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 14.10.2022
  zverejnené dňa 14.10.2022
 30. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 14.10.2022
  zverejnená dňa 14.10.2022
 31. Bezplatné dlhové poradenstvo - UPSVAR
  zverejnené dňa 14.10.2022
 32. Pozvánka na 5. riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 14.10.2022
  pozvánka - zverejnená 4.10.2022
 33. Upozornenie Občania – Úhrada Daň DZN a TKO
 34. Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 30.09.2022
 35. Návrh VZN č. 2/2022 služby poskytované obcou
  Návrh VZN č. 2/2022 zverejnený dňa 29.09.2022
 36. Plagát "Čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu"
 37. Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 30. 09. 2022
 38. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja
 39. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
  Volebný obvod č. 4
 40. Oznámenie o začatí jesennej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote informácia
 41. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nemešany
  Zverejnené dňa 08.09.2022
 42. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch
  Zverejnené dňa 08.09.2022
 43. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Levoča 09/2022
 44. SENIORI, POZOR nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov - Polícia radí seniorom
 45. 1. ročník kampane Prešovského samosprávneho kraja – Do školy a do práce na bicykli
 46. Africký mor ošípaných - podozrivé prípady nahláste úradnému veterinárnemu lekárovi
 47. Africký mor ošípaných - zabránte šíreniu
 48. Africký mor ošípaných - rozpoznajte príznaky
 49. Africký mor ošípaných - zvyšovanie povedomia verejnosti, pol'ovníkov, chovateľov
  Zastavme africký mor ošípaných
 50. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
 51. Otvorený list iniciatíva Voda pre všetkých
 52. Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
  Zverejnené dňa 5.8.2022
 53. Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
  Zverejnené dňa 5.8.2022
 54. OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
  Zverejnené dňa 30.06.2022
 55. Oznámenie o určení úväzku starostu obce Nemešany na funkčné obdobie 2022 - 2026
  Zverejnené dňa 30.06.2022
 56. Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
  Zverejnené dňa 30.6.2022
 57. Zverejnenie počtu obyvateľov obce Nemešany ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
  Zverejnené dňa 17.6.2022
 58. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 59. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 60. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.
 61. Zber elektroodpadu 2. 8. 2022 (utorok) v čase o 10:00 hod. - 31. týždeň
 62. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Levoča
 63. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru okres Levoča
 64. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Levoča
 65. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 24.06.2022
 66. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 24.06.2022
 67. Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 24. 06. 2022
 68. Petičné hárky za vyhlásenie referenda o páde vlády SR - OZNAM
 69. Návrh Záverečný účet obce Nemešany za rok 2021
  Zverejnené dňa 1.6.2022
 70. Stlačený odpad je dobrý odpad
 71. Vývesné cestovné poriadky, pre zastávky, s platnosťou od 1. 6. 2022
  OZNAM!!!
 72. Zber elektroodpadu 20.5. 2022 (piatok) v čase o 8:00 hod. - 20. týždeň
  OZNAM!
 73. Obecná knižnica - prevádzková doba - AKTUALIZÁCIA
  OZNAM!
 74. „Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“, pdf
  FOTO
 75. „Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“
  FOTO
 76. Zápis detí do MŠ na nový šk. rok 2022-2023 + žiadosť
 77. Nábor - vodič autobusu
 78. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 21.04.2022
 79. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 21.04.2022
 80. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 v obci Nemešany
 81. Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 21. 04. 2022
 82. Žiadosť o vyjadrenie obce k.... 2022, táto žiadoť sa nachádza aj v sekcii Tlačivá - stavebný úrad
 83. Virtuálna dopravná karta v mobile - INFO
 84. HUMANITÁR n.o. - DENNÝ STACIONÁR - Oznam
 85. Bezplatné dlhové poradenstvo - info leták
 86. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 - UPOZORNENIE pre občanov!
 87. Zverejnenie údajov o komunálnom odpade z obce Nemešany za rok 2021
  Zverejnené dna 28.03.2021
 88. Kalendár na zber BRO 2022. Zber BRO začína od 16.3.2022 – do 30.11.2022.
  Zverejnené dňa 08.03.2022
 89. Prevencia obchodovania s ľuďmi_slovensko-ukrajinské hranice
 90. Prevencia obchodovania s ľuďmi_slovensko-ukrajinské hranice
 91. Pozvánka na Mimoriadne zasadnutie OZ 2022
 92. Zber elektroodpadu 8.3. 2022 (utorok) v čase o 10:00 hod. - 10. týždeň
 93. Dočasné útočisko UA - info plagát
 94. Informácie a kontakty pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, ale aj pre Ukrajincov smerujúcich na Slovensko.
 95. Plagát "Zálohujme, ale nezabúdajme triediť odpad"
 96. Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu
  Zverejnené dňa 18.02.2022
 97. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
  Zverejnené dňa 18.02.2022
 98. TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR
  list
 99. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 10.02.2022
 100. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 10.02.2022
 101. Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 10. 02. 2022
 102. TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR
  informačné plagáty
 103. Oznam - obnovená prevádzka KNIŽNICE v Nemešanoch
 104. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nemešany č. 1/2022
 105. Referát daní a poplatkov Obce Nemešany vyzýva občanov u ktorých v r. 2021 nastala zmena
  oznam
 106. http://sadpp.sk/doprava/pad/#pad_le - link je potrebné skopírovať
  Cestovné poriadky obslužných liniek v regióne Levoča
 107. Kalendár zberu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2022
 108. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
  Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený dňa 04.01.2022
 109. Cenová ponuka od MAGNA ENERIA a.s. na dodávku elektriny
 110. Oznam prázdninový režim Eurobus od 20.12.2021 do 7.1.2022
  oznam
 111. Obec Nemešany - úradné hodiny OcÚ - nová aktualizácia platné od 13.12.2021
 112. Zber elektroodpadu 17. 12. 2021 (piatok) v čase o 9:30 hod. - 50. týždeň
  info leták
 113. OR PZ v Poprade - informačné kancelária v rámci SR
  leták
 114. OR PZ v Poprade - pomoc obetiam trestných činov
  leták
 115. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021 - 704420 Levoča - Jamník - Markušovce - SNV
 116. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021
  + iné spoje dostupné na tomto linku SAD Poprad – http://sadpp.sk/doprava/pad/zmeny/
 117. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021
 118. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021
 119. Oznam - Levoča - zmena autobusovej zastávky pre nástup cestujúcich v smere do SNV od 12.12.2021
 120. Odrieknuté spoje z pandemických dôvodov od 2. 12. 2021
  Oznam SAD Poprad, a.s.
 121. Informačný leták od ENVIPAK k Vianociam
 122. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 26.11.2021
 123. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 26.11.2021
 124. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Nemešany
 125. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nemešany č. 2/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
 126. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Nemešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024
 127. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2022, 2023 a 2024
 128. Pozvánka na 5. riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 26.11.2021
  pozvánka
 129. https://www.youtube.com/playlist?list=PLUFXTlrPswPbCv_KBi7diILnlWRl4GBRF
  Čo kam patrí? Envipak - triedenie odpadov - videoukážky
 130. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany
 131. NÁVRH DODATKU č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE NEMEŠANY č. 2/2011
  Príloha č.1 - cenník - hrobové miesta
 132. Plagát Pamiatka zosnulých - Ako správne triediť - ENVIPAK
 133. Zber elektroodpadu 15. 10. 2021 (piatok) v čase o 10:00 hod. - 41. týždeň
  oznam
 134. Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane-poplatku
 135. Triedenie odpadov - Čo kam patrí ?
  informačný leták
 136. Mimoriadne-nudzove-opatrenia
 137. AMO Biologická bezpečnosť chovov - minimálne požiadavky - informačný leták
 138. Nekomerčné chovy - informačný leták
 139. Farmarske_desatoro_pri_chove_domacich_osipanych - informačný leták
 140. AMO všeobecne - informačný leták
 141. OZNAM PRE OBČANOV - Doučovanie slovenského jazyka a literatúry
  oznam
 142. Oznámenie o úplnej uzávierke cesty z dôvodu usporiadania 65. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska.
  oznam
 143. 65. ročník medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA 15.09. - 19.09.2021
  viac info na https://www.okoloslovenska.com/
 144. Úradné hodiny OcÚ - aktualizácia
  oznam
 145. Materská škola Nemešany - OZNAM PRE RODIČOV
  Zverejnené dňa 27.08.2021
 146. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 27.08.2021
 147. Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 27.08.2021
 148. Pozvánka na 4 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 27.08.2021
  pozvánka
 149. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 -zverejnené dňa 6.8.2021
 150. VÝKUP PAPIERA a použitého jedlého rastlinného oleja dňa 27. 07. 2021
 151. O Z N A M
  VÝKUP PAPIERA dňa 27. 07. 2021 od 16:40 hod. do 17:10 hod. pred Obecným úradom
 152. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 153. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2021
 154. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 25.06.2021
 155. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 25.06.2021
 156. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Nemešany 2020
 157. ZBER ELEKTROODPADU 2.7.2021 o 8:00 hod.
 158. Pozvánka na 3 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 25.06.2021
 159. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Nemešany
 160. Záverečný účet obce Nemešany za rok 2020 - Návrh
  Zverejnené dňa 31.05.2021
 161. Dni Spišského Jeruzalema 2021 - info plagát
 162. TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY - ZUŠ v Spišskom Podhradí , Spišské Podhradie, sídl. Hrad 1138/28
  Talentové prijímacie skúšky do všetkých odborov - hudobného, tanečného, výtvarného, literárno - dramatického a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v dňoch 26., 27. a 28. mája 2021
 163. Verejná vyhláška - VSD- výzva na vykonanie výrubu okliesnenia stromov v rámci ochranného pásma
  vyhláška - zverejnené dňa 17.05.2021
 164. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  oznam
 165. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  cestovný poriadok
 166. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 05.05.2021
 167. Správa o výsledku kontroly č. 2NPKČ2020 kontrola zverejňovania informácií ( zmlúv, faktúr a objednávok ) podľa zákona č. 2112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 168. Správa o výsledku kontroly č. 1NPKČ2020 kontrola plnenia uznesení OZ v Nemešanoch, schválených v I. polroku 2020
  správa o výsledku kontroly
 169. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1 polrok 2021
 170. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 05.05.2021
  zápisnica
 171. Pozvánka na 2 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 05.05.2021
 172. Zápis detí do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 173. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 174. Pravdy a mýty o odpade
 175. Rady ako sa správať počas pandémie
 176. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 177. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 178. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č. 2
 179. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č.1
 180. Nové opatrenia schválené Vládou SR od 08.03.2021 a 15.03.2021
 181. PLÁN ZASADNUTÍ OZ NA ROK 2021
 182. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 12.02.2021
 183. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 12. 02 2021
 184. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nemešany - 1. polrok 2021
  Zverenený dňa 15.02.2021
 185. Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 12. 02. 2021
 186. Plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny
  Len vďaka obyvateľom sa môže množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovať.
 187. Čas rozkladu obalu v prírode
 188. Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov
 189. Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába
 190. Základné pravidlá triedenia
 191. Článok Zošliapavanie odpadu
 192. Obrázok Zošliapavanie odpadu
 193. stránka www.triedime.sk je tu pre Vás
 194. Ak správne triedime svet je krajší
 195. Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady
  Zverenené 23.2.2021
 196. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
  Zverejnené 23.02.2021
 197. Zber elektroodpadu dňa 04.02.2021 v obci Nemešany
 198. Testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany dňa 24.01.2021
  Aktualizovaná informácia zverejnená dňa 23.01.2021
 199. Tlačová správa SODB 2021
 200. Informácia pre občanov
  Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 a priznanie k dani za psa na rok 2021
 201. Sčítanie obyvateľov 2021
 202. SODB 2021
 203. SODB 2021
 204. SODB 2021_Plagat
 205. Uznesenia prijaté na 8. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 206. Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 207. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 16.12.2020
 208. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nemešany k návrhu rozpočtu obce Nemešany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
 209. Nové e-mailové adresy od 15.12.2020
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 210. Kalendár zberu komunálneho odpadu na rok 2021
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 211. Uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 212. Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 213. OZ Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2020
 214. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2021, 2022, 2023
  Zverejnené dňa 27.11.2020
 215. https://www.vybavzmobilu.sk/
 216. OZNAM - Prerušenie prevádzky MŠ v Nemešanoch, vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 09.11.2020
  oznam MŠ
 217. UZNESENIE VLÁDY SR č. 704 zo 4. novembra 2020
  Zverejnené na úradnej tabuli obce Nemešany 09.11.2020
 218. 2. kolo testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany v sobotu 7.11.2020
  Zverejnené dňa 05.11.2020
 219. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Vodovod Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Vodovod Nemešany
 220. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Splašková kanalizácia Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Splašková kanalizácia Nemešany
 221. Z M E N A Plošné testovanie na COVID-19 bude v obci Nemešany v sobotu 31.10.2020
  Zverejnené dňa 28.10.2020
 222. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020
 223. Plošné testovanie na COVID 19
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 224. Platné opatrenia ľudskou rečou
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 225. Oznam pre cestujúcich Obmedzenie spojov od 28.10.2020
  Od stredy 28.10.2020 dochádza k dočasnému obmedzeniu vybraných spojov prímestskej dopravy. Zoznam obmedzených spojov nájdete na odkaze na web IDS Východ. https://idsvychod.sk/ksk-obmedzi-prevadzku-posilovych-autobusovych-spojov/
 226. ŠVPS SR - usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO ( Africký mor ošípaných) 2020
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 227. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO odporúčanie č.j. 7286/2020-100
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 228. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - Informačné letáky AMO
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 229. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Splašková kanalizácia Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 230. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Vodovod Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 231. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ 2020
 232. Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj.
  Zverejnené dňa 21.10.2020
 233. Rgionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj
  Zverejnené dňa 24.9.2020
 234. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 235. Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 236. OZ Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 20.08.2020
 237. SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021
  Zverejnené dňa 29.07.2020
 238. Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta
  Zverejnené dňa 21.07.2020
 239. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 240. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 241. Zber elektroodpadu 14.07.2020
 242. Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 10.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 243. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/5453/2020 zo dňa 03.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 244. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemešany na II. polrok 2020
  Zverejnené dňa 03.07.2020
 245. Prerušenie prevádzky MŠ Nemešany od 01.07.2020 do 31.08.2020
 246. Záznam z prieskumu trhu Názov zákazky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
  Zverejnené dňa 07.07.2020
 247. Výzva na predloženie ponuky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I.etapa"
  Zverejnené 18.06.2020
 248. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027"
  Oznámenie zverejnené dňa 18.06.2020
 249. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 01.06.2020
 250. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 22.05.2020
 251. Zápisnica zo 4 riadného zasadnutia OZ obce Nemešany konaného dňa 22.05.2020
 252. Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy
 253. Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ 22.05.2020
 254. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 14.03.2020
 255. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
 256. Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 14. 03. 2020
  Zverejnené dňa 9. 3. 2020
 257. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 28. 02 2020
 258. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 28. 02. 2020
  Zverejnené dňa 24.02.2020
 259. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.01.2020
  Zverejnené dňa 21.01.2020
 260. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch
 261. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 262. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisovania spojeného s ústnym konaním - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 28.04.2020
  Stavba "IBV do Rokyca Nemešany" - SO 01 Trafostanica, SO 02 NN Rozvody - II. etapa, SO 03 Verejné osvetlenie - II. etapa
 263. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 27.04.2020
 264. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
 265. COVID - 19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia
 266. COVID - 19: Pomoc sebe a druhým
 267. COVID - 19 Čo robiť ak ste chorí
 268. 10 odporúčaní pri COVID - 19
 269. Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR
 270. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020
 271. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020
 272. Obmedzenie úradných hodín na Obecnom úrade Nemešany od pondelka 16.03.2020 až do odvolania
 273. Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad s cieľom predísť šíreniu vírusu, platné od 10.3.2020
 274. Rozhodnutie riaditeľky Materskej školy_ riaditeľské voľno 13.03.2020
 275. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
 276. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
 277. Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov
 278. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
  Zverejnené dňa 17.01.2020
 279. Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - zalanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  Zverejnené dňa 22.01.2020
 280. Kalendár zberu komunálneho odpadu 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 281. Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 282. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 283. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Nemešany pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 284. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 285. Voľby do NR SR 2020
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 286. Voľby do NR SR v roku 2020
  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 287. Žiadosť o voľbu poštou občana s trvalým pobytom v SR
 288. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:
  ocu.nemesany@mail.telekom.sk
 289. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018