Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúra

Folklórne aktivity udržiavajú ľudia už iba v rodinnom kruhu. Zachovali sa tradície ako Fašiangové plesy, veľkonočné oblievačky, vianočné vinšovačky, stavanie májov – Turíce.

Knižnica v obci je otvorená raz v týždni.

Deti MŠ pri príležitosti Mikuláša, Vianoc a MDD pripravujú program spolu s učiteľmi.