Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Firmy

FARMA NEMEŠANY s.r.o.
- výroba, nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
- služby poľnohospodárom
053 02 Nemešany č. 3
0905 696 174, 0907 918 851
farma.nemesany@gmail.com

Stol výroba (www.dvere-schody-linky.sk)
Tomáš Gallovič
Nemešany č. 8
 
SHR - pestovanie obilnín, zemiakov
Jaroslav Mydlár
Nemešany č. 7
053 / 45 41 388
 
Voda, plyn, kúrenie, ĎOĎO, s.r.o.
Jozef Dzurilla
Nemešany č. 92
 
Vedenie účtovníctva
Bc. Anežka Cmorejová
Nemešany 24
0908 024 458
 
Civilná ochrana
Ing. Peter Cmorej
Nemešany 24
0902 607 159

Autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany
Mgr. Alžbeta Černická
Nemešany 81
0907 952 833
 
Kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, predaj požiarneho materiálu
Pavol Černický
Nemešany 81
0905 682 605

Nákladná cestná doprava
Ján Eliaš
Nemešany 57

Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Peter Gallovič
Nemešany 102

Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Jozef Dzurilla
Nemešany 92

Elektrická inštalácia
Štefan Bandžuch – BK elektro
Nemešany 2

Potraviny MB RAMS, s.r.o., Nemešany č. 33
Mária Iľašová

Steel Houses s.r.o., Nemešany č.80                                                                                                                                                                                                                                          ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

BK elektro, s.r.o,Nemešany č.2 ,
oprava iných osobných potrieb a potrieb do domácnosti

Bc. Dominika Schneiderová LA VIE, Nemešany č. 76
kadernícke a kozmetické služby