Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | 2. kolo testovania na COVID-19 v obci Nemešany dňa 07.11.2020

05.11.2020

 2. kolo testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia  COVID-19

 

Obec Nemešany sobota 07.11.2020

Od 8:00 do 12.15 h, 

od 13.00 do 17:30 h

a od 18.00 do 20:00 h.
 

V záujme plynulého priebehu testovania a z dôvodu minimalizácie času čakania účastníkov testovania odporúčame obyvateľom obce Nemešany, aby dodržali časový harmonogram testovania podľa ulíc, ktorý bol doručený obyvateľom pred 1. testovaním.

 


 

Vytvorené 05. 11. 2020

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený je zverejnená v časti úradná tabuľa. Zverejnené dňa 13.06.2022.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený je zverejnená v časti Úradná tabuľa. Zverejnené dňa 13.06.2022.
OZNAM: VÝKUP PAPIERA a použitého jedlého rastlinného oleja dňa 27. 07. 2021. Výkup sa uskutoční od 16:40 hod. do 17:10 hod. pred Obecným úradom.

Zápis detí do materskej školy
Oznámenie o zápise detí do MŠ a tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zverejnené v časti Úradná tabuľa.
Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany sa uskutoční v nedeľu 24. 01. 2021 - informácia zverejnená v časti Úradná tabuľa

Informácia pre občanov - priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 a priznanie k dani za psa na rok 2021 - informácia zverejnená v časti Úradná tabuľa

SODB 2021
Informácie k Sčítaniu obyvateľov domov a bytov 2021 v časti SODB 2021
Nové e-mailové adresy od 15.12.2020

2. kolo testovania na COVID-19 v obci Nemešany dňa 07.11.2020

Z M E N A Plošné testovanie na COVID 19

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020 zverejnené v časti Úradná tabuľa

Plošné testovanie na COVID 19

Platné opatrenia ľudskou rečou

Výzva na predloženie ponuky - "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I.etapa" - zverejnená dňa 18.06.2020 v časti Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027" - zverejnené v časti Úradná tabuľa

Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 27.04.2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany - zverejnené v časti Úradná tabuľa

Voľby do NR SR 2020

Pozvánka na 10. ročník krojovanej zábavy

Pozvánka na 9. ročník KROJOVANEJ ZÁBAVY

V časti Úradná tabuľa je zverejnený kalendár zberu komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2020

Nová e-mailová adresa starostky obce Nemešany od 30.11.2018: obec.nemesany@mail.telekom.sk

Nová e-mailová adresa pracovníčky Obecného úradu Nemešany od 30.11.2018: ocu.nemesany@mail.telekom.sk

8. ročník Krojová zábava január 2018

Vianočný koncert 2017

Ukončenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Nemešany

Október mesiac úcty k starším 22.10.2017

Ako sa realizuje projekt pozemkové úpravy

Vitajte v obci Nemešany

7. ročník Krojová zábava 2017

Ľadové ihrisko 2016

Vianočné posolstvo 2016

Spišský salaš 2016

Morena 2016

Krojová zábava 6. ročník

Október mesiac úcty k starším

Oceňujeme našich občanov, ktorí si vedia pekne upraviť predzáhra

Od Kataríny do Vianoc

Foto: Ako deti potešili starých rodičov 2015

Nová webstránka materskej školy
ms-nemesany.wz.sk
email materská škola
ms.nemesany@gmail.com
Foto: 3. ročník krojovanej zábavy v obci 2014

Územné plány: Návrh "Územného plánu obce Nemešany - Zmeny a doplnky 01"
Pre zobrazenie návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce kliknite na položku Územné plány v menu v ľavej časti obrazovky
Foto: Kde bolo tam bolo - Projekt spolupráce pre MAS LEV

Foto: Karneval

Foto: Krojovaná zábava

Foto: Silvester 2012

Foto: Živý Betlehem

Foto: Deň úcty k starším - október 2012

Územné plány: Schválený územný plán obce
Pre zobrazenie územného plánu obce kliknite na položku Územné plány v menu v ľavej časti obrazovky.
Foto: Krojovaná zábava - február 2012

Foto: Karneval - január 2012

Foto: Silvester - december 2011

Foto: Deň úcty k starším - október 2011

Foto: Oprava ciest - september 2011

Foto: Obecný guláš - august 2011

Foto: Ako sa odprezentovala obec na AGROKOMPLEXE 2011

Foto: Zrekonštruovaná materská škola

Foto: Vystúpenie ratolestí v MŠ

Foto: Posedenie pri guláši (areál MŠ)

Foto: Výlet našich najmenších

Aktualizované údaje v sekcii Podnikatelia v obci

Foto: Šikovné ruky našich žien

Foto: Remeselný dom

9. ročník KROJOVANEJ ZÁBAVY, ktorý sa uskutoční dňa 2.2.2019