Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený je zverejnená v časti úradná tabuľa. Zverejnené dňa 13.06.2022.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený je zverejnená v časti Úradná tabuľa. Zverejnené dňa 13.06.2022.
OZNAM: VÝKUP PAPIERA a použitého jedlého rastlinného oleja dňa 27. 07. 2021. Výkup sa uskutoční od 16:40 hod. do 17:10 hod. pred Obecným úradom.

Zápis detí do materskej školy
Oznámenie o zápise detí do MŠ a tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zverejnené v časti Úradná tabuľa.
Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany sa uskutoční v nedeľu 24. 01. 2021 - informácia zverejnená v časti Úradná tabuľa

Informácia pre občanov - priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 a priznanie k dani za psa na rok 2021 - informácia zverejnená v časti Úradná tabuľa

SODB 2021
Informácie k Sčítaniu obyvateľov domov a bytov 2021 v časti SODB 2021
Nové e-mailové adresy od 15.12.2020

2. kolo testovania na COVID-19 v obci Nemešany dňa 07.11.2020

Z M E N A Plošné testovanie na COVID 19

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020 zverejnené v časti Úradná tabuľa

Plošné testovanie na COVID 19

Platné opatrenia ľudskou rečou

Výzva na predloženie ponuky - "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I.etapa" - zverejnená dňa 18.06.2020 v časti Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027" - zverejnené v časti Úradná tabuľa

Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 27.04.2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany - zverejnené v časti Úradná tabuľa

Voľby do NR SR 2020

Pozvánka na 10. ročník krojovanej zábavy

Pozvánka na 9. ročník KROJOVANEJ ZÁBAVY

V časti Úradná tabuľa je zverejnený kalendár zberu komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2020

Nová e-mailová adresa starostky obce Nemešany od 30.11.2018: obec.nemesany@mail.telekom.sk

Nová e-mailová adresa pracovníčky Obecného úradu Nemešany od 30.11.2018: ocu.nemesany@mail.telekom.sk

8. ročník Krojová zábava január 2018

Vianočný koncert 2017

Ukončenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Nemešany

Október mesiac úcty k starším 22.10.2017

Ako sa realizuje projekt pozemkové úpravy

Vitajte v obci Nemešany

7. ročník Krojová zábava 2017

Ľadové ihrisko 2016

Vianočné posolstvo 2016

Spišský salaš 2016

Morena 2016

Krojová zábava 6. ročník

Október mesiac úcty k starším

Oceňujeme našich občanov, ktorí si vedia pekne upraviť predzáhra

Od Kataríny do Vianoc

Foto: Ako deti potešili starých rodičov 2015

Nová webstránka materskej školy
ms-nemesany.wz.sk
email materská škola
ms.nemesany@gmail.com
Foto: 3. ročník krojovanej zábavy v obci 2014

Územné plány: Návrh "Územného plánu obce Nemešany - Zmeny a doplnky 01"
Pre zobrazenie návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce kliknite na položku Územné plány v menu v ľavej časti obrazovky
Foto: Kde bolo tam bolo - Projekt spolupráce pre MAS LEV

Foto: Karneval

Foto: Krojovaná zábava

Foto: Silvester 2012

Foto: Živý Betlehem

Foto: Deň úcty k starším - október 2012

Územné plány: Schválený územný plán obce
Pre zobrazenie územného plánu obce kliknite na položku Územné plány v menu v ľavej časti obrazovky.
Foto: Krojovaná zábava - február 2012

Foto: Karneval - január 2012

Foto: Silvester - december 2011

Foto: Deň úcty k starším - október 2011

Foto: Oprava ciest - september 2011

Foto: Obecný guláš - august 2011

Foto: Ako sa odprezentovala obec na AGROKOMPLEXE 2011

Foto: Zrekonštruovaná materská škola

Foto: Vystúpenie ratolestí v MŠ

Foto: Posedenie pri guláši (areál MŠ)

Foto: Výlet našich najmenších

Aktualizované údaje v sekcii Podnikatelia v obci

Foto: Šikovné ruky našich žien

Foto: Remeselný dom

9. ročník KROJOVANEJ ZÁBAVY, ktorý sa uskutoční dňa 2.2.2019